Nuonglang Payments

  • Thanh toán trực tuyến AN TOÀN và ĐƯỢC BẢO VỆ, sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác. Được bảo hộ & cấp phép bởi NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, ví điện tử duy nhất được cộng đồng ƯA THÍCH NHẤT 2 năm liên tiếp, Bộ Thông tin Truyền thông trao giải thưởng Sao Khuê
    Giao dịch. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây

  • Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

  • Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

  • Lưu ý:Visa hoặc MasterCard.

 


If you are outside of Australia, it may be illegal to trade derivatives via the internet in your jurisdiction. If this is the case, you are not authorised to make an online payment with FP Markets. It is your responsibility to be aware of local laws of your country of domicile. Persons under the age of 18 are not permitted to trade with FP Markets.

Warning: By funding your Account by credit card you are effectively doubling your leverage by taking credit from your credit card account and trading with leverage on your FP Markets Account. Please consider all risks, including the risks associated with the above mentioned double leverage before entering into a credit card transaction.


开户仅需
几分钟

立即开户

bullet 可交易全球一万多个金融产品
bullet 支持EA自动交易系统
bullet 提供最新财经日历&新闻播报
bullet 多种技术指标&图形
bullet 专业交易员分析工具

通过提供电子邮件,您接受FP Markets的隐私政策,并同意接收FP Markets发来的邮件。您可以随时取消订阅。
© FP Markets 2019